دومین جلسه شورا ۱۳ آبان ۹۴

دومین جلسه شورا دوره دوم

موضوع: بررسی مشکلات جذب و تثبیت جلسات

چهارشنبه مورخ ۱۳ آبان ۹۴

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!