جلسه معارفه معاونین و اعضای جدید جلسات ۳۱ شهریور ۹۴

معارفه معاونین و اعضای جدید جلسات

سه شنبه مورخ ۳۱ شهریور ۹۴

معاونین جلسات:

۱- آقای علیرضا زمان زاده             معاون جلسه کودکان

۲- آقای احسان نادریان               معاون جلسه نوجوانان

اعضای جدید جلسه نوجوانان که از جلسه کودکان آمده اند:

۱- آقای عباس راسخی نیا             ۲- علی سرتیپی زاده            ۳- داریوش حسن نژاد   

۴- محمد مهدی ارجمندی مهر

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!