اردوی تفریحی(فوتبال و شنا) ۲۹ شهریور ۹۴

اردوی تفریحی(فوتبال و شنا) در اردوگاه شهید رجایی

جلسه شهید حسن(مسلم)شیرسیاه-جوانان

دوره تابستانه بچه های مسجد

یکشنبه مورخ ۲۹ شهریور ۹۴

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!