اردوی تفریحی 19 مرداد 94

اردوی تفریحی(فوتبال و شنا) در اردوگاه شهید رجایی

جلسه شهید غلامرضاصفائی فر-کودکان و جلسه شهید عبدالرضا مقدس زاده-نوجوانان

دوره تابستانه بچه های مسجد

دوشنبه مورخ 19 مرداد 94

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!