اردوی تفریحی 12 مرداد 94

اردوی تفریحی(فوتبال،والیبال،شنا)

در اردوگاه شهید رجایی

جلسه شهید حسن(مسلم)شیرسیاه - جوانان

دوره تابستانه بچه های مسجد

دوشنبه 12 مرداد 94

به گزارش جلسات قرانی مسجد حضرت زینب(س):

برنامه اردوی تفریحی با حرکت از مسجد شروع و ساعت 7:30 صبح به اردوگاه شهید رجایی رسیدیم،

در اردو بچه ها به فوتبال و والیبال و شنا پرداختند ساعت 12:15 ظهر هم به مسجد برگشتیم.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!