بیستمین جلسه شورا 8 تیر 94

بیستمین جلسه شورا 

با موضوع برنامه های تابستانه 

با حضور کل اعضای شورا 

8 تیر 94

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!