اردوی کنار آب 16 مهر 93

اردوی چهارشنبه شب به مقصد پارک کنار پل شناور

جلسه کودکان و جلسه نوجوانان

 

به گزارش مسئولین جلسات مسجد حضرت زینب(س) شب چهارشنبه مورخ

93/7/16 اردویی به مناسبت حضور فعال بعضی اعضاء در جلسات به مقصد

پارک کنار پل شناور انجام شد ؛ در این اردو با بازی های  شاد شروع شد و بعد

در ادامه شام صرف شد.

قبل از صرف شام جناب آقای خرمی زاده (مسؤل هماهنگی جلسات)چند دقیقه ای

در مورد آداب خوردن غذا صحبت کردند.

بعد صرف شام به انجام بازی های قرآنی توسط آقای خرمی زاده ادامه داشت.

بعد انجام بازی نوبت به خوردن پفک رسید همه از خوردن اون لذت بردند.

در آخر اردو یچه ها سوار ماشین های شهربازی شدند.

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!