دومین جلسه شورا

به گزارش مسئول جلسات قرآنی مسجد حضرت زینب(س) :

جلسه دوم شورا با موضوعات محرم و مشخص کردن دو مسئولیت دیگر از مسئولیت ها برگزار شد.

البته این جلسه با یک حاشیه همراه ان هم اینکه قرار بود جلسه ساعت 17 امروز برگزار بشه که

به علت کمبود نفرات شورا به شب بعد جلسات قرآنی موکول و برگزار شد.

این جلسه با غیبت آقای محمد حسن خرمی زاده و محمد شاه حیدر برگزار شد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!