آیا امام جعفر صادق(ع) را می شناسیم؟

دوران زندگی حضرت

1- دوران قبل از امامت ( ازسال 83 تا 114 هجری قمری )

2- دوران امامت (34 سال) که دوران شکوفائی تشیع بوده و آن حضرت از فرصت استفاده کرده و

حدود چهار هزار شاگرد تربیت نمود و اسلام را از زیر پرده های حجاب حاکمان ظلم و جور آشکار

ساخت و به طور کلی معارف الهی و استقرار مکتب مرهون تبیین و فداکاری حضرتش می باشد.

 

شبهه ی ابن ابی العوجا

ابوجعفر احول گوید: روزی ابن ابی العوجا به من گفت: آیا چنین نیست که اگر کسی چیزی را بسازد

و ایجادش کند بطوری که معلوم باشد صانع آن کیست، او خالق و آفریننده آن چیز است؟ گفتم: بله،

گفت: یکی دو ماه مهلت بده و بیا تا به تو بنمایم؛ و من به حج رفته خدمت حضرت صادق(علیه السلام)

رسیدم، فرمود(ابن ابی العوجا) دو گوسفند برای تو مهیا کرده، و با عده ای از یارانش نزد تو می آید.

و گوسفندهای مرده را که بدنشان کرم گذاشته می آورد و می گوید: این کرمها را من خلق کرده ام و

از کرده های من است،(پس چون این گفت تو در جوابش) بگو: اگر از منصوعات تو است و تو آنها را

آفریده ای، نر و ماده ی آنها را از هم جدا کن.

هنگامی که ابن ابی العوجا(سر موعد) کرمها را آورد من گفتم: نر و ماده ی آنها را جدا کن، گفت: به

خدا سوگند! این حرف از تو نیست، زیرا این سوغات را شترها از حجاز آورده اند(تا آخر حدیث).

رجال کشی، 189 ، ح332

اسلام قبل از ایمان است

یونس بن یعقوب در حدیثی گوید: مردی شامی به هشام بن حکم گفت: امروز حجت خدا بر مردم

کیست؟ گفت: این بزرگواری که اینجا نشسته؛ و از اطراف به زیارت او می آیند و به آن علمی که از

پدرش از جدش ارث برده خبرهای آسمان را برای ما می گوید. گفت: من از کجا بدانم؟ گفت: هر چه

می خواهی از او بپرس. مرد شامی گفت: اکنون راه عذری برای من باقی نگذاشتی و باید از او پرسش

کنم. حضرت صادق(علیه اسلام) فرمود: ای شامی! می خواهی جریان مسافرت و چگونگی راه تو را بیان

کنم؟ و یک یک را خبر داد. شامی تصدیق کرد و گفت: اکنون تسلیم خدا شدم و اسلام آوردم.

حضرت فرمود: اکنون ایمان به خدا آوردی، اسلام قبل از ایمان است، تا آنجا که گفت: راست گفتی و

من شهادت می دهم که خدا یکی است، و محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) پیغمبر اوست؛ و تو

وصی اوصیائی.

اثبات الهُداه ، ج5 ، ص336

استفاده از کتاب خبرهای غیبی چهارده معصوم(ع) نوشته علیرضا رجالی تهرانی

منبع: جلسات قرآنی مسجد حضرت زینب(س)

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!