مسابقه اجرای بحث حلیه القرآن گروه دوم 28 تیر 95

مسابقه اجرای بحث حلیه القرآن - گروه دوم

طرح نشاط و تعالی - رمضان و تابستان 95

جلسه شهید حسن(مسلم)شیرسیاه - جوانان

دوشنبه ، مورخ 28 تیر 95

اجرای بحث حلیه القران - گروه دوم:

1- آقای علیرضا زمان زاده                   مبحث ترتیل قرآن و تجوید

2- آقای محمد مهدی ناصری پور         مبحث صفات حروف

3- آقای احمد شریفیان                       مبحث وقف و ابتدا

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!