مسابقه خاطره نویسی به مناسبت روز دزفول 4 خرداد 95

مسابقه خاطره نویسی به مناسبت روز دزفول

سه شنبه ، مورخ 4 خرداد 95

برنده مسابقه: برادر علی پولادسنج                    جلسه نوجوانان

برادر حسین اتابکی

برادر محمد پولادسنج

برادر مهدی ابول مشدی

برادر سیدعلی یادغیبی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!