برنامه های دهه فجر سال ۹۴

برنامه های دهه فجر سال ۹۴ جلسات قرآنی مسجدحضرت زینب(س)

۱- تزئین جلسات                          مسئول تبلیغات: آقای علیرضا زمان زاده      ۹ بهمن ۹۴

۲- مسابقه خمیربازی (کودکان)    مسئول جلسه‌کودکان:آقایان‌محمدشاه‌حیدروعلیرضازمان زاده  

۱۴ بهمن۹۴

۳- دیدار با خانواده شهید غلامرضانوروزی(کل جلسات)  مسئول جلسات:آقای محمد احسانی فر  

  ۱۵ بهمن ۹۴

۴- مسابقه دو (نوجوانان)   مسئول جلسه نوجوانان: آقایان محمدرضافیروز زاده و احسان نادریان 

  ۱۶ بهمن ۹۴

۵- زیارت شهداء(شهدای مسجد- بهشت علی)(جوانان) مسئول جلسه جوانان: آقای محمد احسانی فر 

۱۶ بهمن ۹۴

۶-مسابقه نقاشی (کودکان)          مسئول جذب: آقای احسان نادریان                      ۱۷ بهمن ۹۴ 

۷- مسابقه جدول (جوانان و نوجوانان)      مسئول جلسات: آقای محمداحسانی فر    ۱۷ بهمن ۹۴

۸- شب خاطره (کل جلسات)                     حاج غلامرضا گیتی                                 ۲۱ بهمن ۹۴

۹- پخش مستنددر مورد انقلاب(جوانان)       مسئول جلسه جوانان: آقای محمد احسانی فر    

 ۲۲ بهمن ۹۴

۱۰- مسابقه(جوانان)                                  مسئول جلسه جوانان: آقای محمد احسانی فر          --

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!