فرهنگ اسامى و القاب حضرت فاطمه علیهاالسلام

تهیه شده توسط عضو جلسه قرآنی جوانان

آقای احسان نادریان

دختر گرامی پیامبر خدا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اسامی و القابى برگزیده و

زیبا دارند که بیانگر صفات وکمالاتی والا در حضرتش می باشد و همچون نام هاى افراد دیگر

این کُره خاکی نیست که صاحب نام بی بهره از معنى نام خویش باشد.

بر اساس احادیث اسلامی، برخى از این نام ها آسمانى اند و از سوى آفریدگار تعیین گردیده

و بعضى دیگر نیز از سوى برگزیدگان الهى به ایشان نسبت داده شده است.

در این نوشتار، به برخی از این نام ها و لقب ها بصورت فهرست وار اشاره می شود.

1) انسیه : زنى که خصلتهاى خوب انسانى در او متجلى است.

2) بتول : زن پاک و دور از هرگونه آلودگى.

3) تقیه : پاک و بى گناه.

4) حبیبه : دوست و رفیق، دوست داشتنى.

5) حرّه : زن آزاده، زنى که اسیر شهوات نیست.

6) حوراء : فرشته، زنى که خصلتهاى خوب فرشتگان را در خود به وجود مى آورد.

7) حوریه : زن بهشتى، فرشته خصال.

8) راضیه : زنى که به مقدرات خداوند راضى باشد.

9) راکعه : اهل رکوع و تواضع در برابر خداوند.

10) رشیده : زن فهمیده و صاحب خرد را گویند.

11) رضیه : زنى که به مقام رضا مى رسد.

12) ریحانه :گل خوشبوى، لطیف و مهربان، تعبیر لطیفى از موجود زن.

13) زکیه : زن پاک و باتقوا، در حال رشد و ترقى.

14) زهراء : درخشنده و تابان.

15) زهره : درخشان، نورانى.

بر اساس احادیث اسلامی، برخى از این نام ها آسمانى اند و از سوى آفریدگار تعیین گردیده و

بعضى دیگر نیز از سوى برگزیدگان الهى به ایشان نسبت داده شده است

16) ساجده : زنى که در پیشگاه خداوند سر بر سجده بساید.

17) سعیده : زن خوشبخت.

18) سیده : سرور، خانم.

19) شهیده : زنى که در راه خدا جان را فدا نماید.

20) صابره : زن شکیبا و بردبار.

21) صادقه : زن راستگو و درست کردار.

22) صدوقه : زن راستگو با کردارى صحیح.

23) صدیقه : زنى که در راستگویى شهره شود و در عمل نیز درست کردار باشد.

24) طاهره : زن پاک دامن و دور از رذایل.

25) طیبه : پاک و پاکیزه.

26) عارفه : زن با شناخت و درک کامل.

27) عالیه : زن بلند همت و دور اندیش.

28) عدیله : نظیر و مانند.

[فاطمه ى زهرا علیها السلام را « عدیله ى مریم » مى نامند زیرا این هر دوی این بانوان در

پاکى و طهارت ضرب المثل هستند.]

29) عذراء : زن پاکدامنى که پرده ى عفت را کنار نزند.

30) عزیزه : زن ارجمند و گرانقدر.

31) علیمه : زن دانشمند و آگاه.

32) فاضله : زن صاحب فضیلت.

33) فاطمه : بریده شده از آتش، جهل و هر بدى.

34) فریده : زن یگانه در نفیس بودن.

35) کریمه : زنى که اهل کرم و جود و سخاوت است.

36) کوثر : خیر فراوان.

37) کوکب : درخشنده و درخشان.

38) مبارکه : زنى که در او خیر بسیار باشد.

39) مبشره : بشارت دهنده.

40) محدثه : زن حدیث کننده.

فاطمه ى زهرا علیها السلام را « عدیله ى مریم » مى نامند زیرا هر دوی این 

بانوان در پاکى و طهارت ضرب المثل هستند

41) محموده : پسندیده، زن مورد پسند خداوند.

42) مرضیه : زن کاملى که خداوند نیز از او راضى است.

43) مطهره : زن پاک و عارى از گناه و زشتى.

44) معصومه : زنى که هیچ گاه گناه نکرده باشد.

45) ملهمه : زنى که خداوند بر دل او الهام مى فرستد.

46) ممتحنه : زنى که امتحان شده و از آزمایش سر افراز بیرون آمده است.

47) منصوره : زن یارى شده.

48) موفقه : زنى که توفیقات الهى همراهش باشد.

49) مهدیه : زنى که خداوند او را هدایت مى کند.

50) مومنه : زن با ایمان به خداوند و روز قیامت.

51) ناعمه : زن خوش زندگانى، شاداب.

52) نقیه : پاک و بى گناه.

53) والهه : شیفته و عاشق.

54) وحیده : یگانه، تنها، بى همتا.

منبع: کتاب «جرعه اى از کوثر؛ پژوهشى پیرامون اسامى و القاب فاطمه زهرا علیهاالسلام»،

علیرضاسبحانى نسب.

منبع: جلسات قرآنی مسجد حضرت زینب(س) - بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!