آیا می دانید ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻧﮓ ﺩﺭﺏ ﺑﻬﺸﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ :
ﺣﻠﻘﻪ ﻯ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺯ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺳﺮﺥ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﻃﻼ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺯﺩﻩ میشوﺩ ﺻﺪﺍیی ﻃﻨﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ: «« یــــــــــا علــــــــــی »» ( ﺍﻷﻣﺎﻟﻲ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ص685 )

ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺹ ﻗَﺎﻝَ :
ﺇِﻥَّ ﺣَﻠْﻘَﺔَ ﺑَﺎﺏِ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻣِﻦْ ﻳَﺎﻗُﻮﺗَﺔٍ
ﺣَﻤْﺮَﺍﺀَ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻔَﺎﺋِﺢِ ﺍﻟﺬَّﻫَﺐِ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺩُﻗَّﺖِ
ﺍﻟْﺤَﻠْﻘَﺔُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺼَّﻔْﺤَﺔِ ﻃَﻨَّﺖْ ﻭَ
« ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻲ -»ّ

منبع: جلسات قرآنی مسجد حضرت زینب(س) - شهرستان دزفول

         موسسه جهانی سبطین

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!