خلاصه ای از مباحث جلسه شهید حسن(مسلم) شیر سیاه

 

 

خلاصه ای از مباحث :

اخلاق از کتاب پیام های عاشورا

آموزش قرآن از کتاب نسیم قرآن

مهدویت از کتاب موعود نامه -

      الفبای مهدویت

 

خلاصه بحث اخلاق

از کتاب پیام های عاشورا

پیام های اخلاقی عاشورا:

1- آزادگی :

معنای آزادی : آزادی در مقابل بردگی تن      اما معنای آزادگی : نوعی حریت انسانی و

رهایی انسان از قید و بندهای ذلت آور و حقارت بار است.

2- ایثار :

گذشتن از خواسته های خود و نیز چشم پوشیدن از آنچه مورد علاقه ی انسان است.

اوج ایثار، ایثار خون و جان است. ایثار گر کسی است که حاضر باشد هستی و جان خود را برای

دین خدا فدا کند، یا در راه رضای او از تمنیات خویش بگذرد.

3- تکریم انسان :

بر خلاف جبهه ی باطل که به انسان به عنوان ابزار می نگرند ، در جبهه ی حق ، مومن ارزش

و کرامت دارد. کرامتش هم نشأت گرفته از ارزش حق است.

4- توکل :

داشتن تکیه گاه قدرتمند و استوار در شدائد و حوادث ؛ عامل ثبات قدم و نهراسیدن از دشمنان و

مشکلات است. توکل، تکیه داشتن بر نیروی الهی و نصرت و امداد اوست.

5- جهاد با نفس :

مبارزه با تمنیات نفس و کنترل هوای نفس و خشم و شهوت و حب دنیا و فدا کردن خواسته های

خویش در را خواسته ی خدا است. پیروزی بر دشمن درونی باعث پیروزی بر دشمن بیرونی می شود.

6- شجاعت :

شجا عت آن است که انسان در برخورد با سختی ها و خطرها، دلی استوار داشته باشد.

شجاعت آن است که انسان علی رغم وجود زمینه های هراس، نترسد و خود را نبازد و با غلبه

بر مشکلات ، تصمیم گیری حق و درست داشته باشد.

*******

خلاصه بحث آموزش قرآن

از کتاب نسیم قرآن

اعراب:

صدای کوتاه :

که صدای کوتاه دارد و آن کم می کشیم.

1- فتحه کوتاه :

نوشتن    __َ               خواندن   َا ، که هم صدای فتحه و هم صدای ا می دهد.

2- کسره کوتاه :

نوشتن   ِ--                 خواندن  ای ،  که هم صدای کسره و هم صدای ای می دهد.

3- ضمه کوتاه :

نوشتن   __ُ                خواندن او ، که هم صدای ضمه و بیشتر صدای او می دهد.

4- فتحه کشیده یا الف مدی :

نوشتن   _َا                 خواندن   َا ، که هم صدای فتحه و هم صدای ا می دهد.

5- کسره کشیده یا یاء مدی :

نوشتن  -ِی                خواندن  ای ،  که هم صدای کسره و هم صدای ای می دهد.

6- ضمه کشیده یا واو مدی :

نوشتن _ُو                  خواندن او ، که هم صدای ضمه و بیشتر صدای او می دهد.

نکته‌: فرق صداهای کوتاه با کشیده فقط در کشش آنهاست.

 *******

خلاصه بحث مهدویت

از کتاب موعود نامه - الفبای مهدویت

حدیث از امام علی(ع) :

عمودی از آتش در طرف مشرق در آسمان پدید می آید که همه ی مردم روی زمین آن را

می بیند. هرکس آن زمان را درک کند، برای خانواده اش مواد غذایی یک ساله را تامین کند.

روزگار رهایی ج2 ص 839

آثار انتظار :

1- خودسازی فردی:

منتظِر همیشه باید خود ساخته و آماده باشد.

2- خودساری اجتمائی:

منتظِر علاوه بر خودسازی خویش ، باید مراقب حال دیگران نیز باشد ، و علاوه بر اصلاح خویش ،

در اصلاح دیگران و جامعه ی خود نیز بکوشد.

3- حل نشدن در فساد محیط:

عدم تسلیم در برابر آلودگی های جامعه است.

4- پایداری در برابر رهبری های فاسد و مبارزه با فساد:

مسلمان تسلیم ضلم و فساد نمی شود و با ستگران و مفسدان همراه و هم صدا نخواهد شد.

 

آثار حضرت:

1- روایات و احتجاج ها:

روایاتی به ایام کودکی و دوران زندگی کوتاه زندگی حضرت در زمان پدر می باشد.

2- دعاها و نمازها:

مضامین دعاهای که از حضرت به ما رسیده: شناخت خداوند، مقام اهل بیت(ع) ،

مقام امام زمان(عج) ، انتظار فرج و... می باشد.

3- زیارت نامه ها:

زیارت ، امام شناسی و گویای رابطه انسان با امام است.

در زیارت نامه های منسوب به ایشان معارفی بلند از امام شناسی ، وظائف مومنان ،

برخی حقایق و ... آورده شده است.

4- توقیعات و بیانات:

حضرت نامه های متعددی داشته ، این نامه ها یا حضرت به افراد خاصی فرستاده یا این

افراد خواص به حضرت فرستاده اند. مضامین این نامه ها : پرسش و پاسخ خای فقهی ،

نقش امام در دوران غیبت ، برخی هشدار ها پیشگویی ها و تایید و تکذیب برخی افراد و ... است.

 

منبع: جلسات قرآنی مسجد حضرت زینب(س)

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!