پرسش هایی پیرامون حماسه کربلا شماره7

پرسش شماره 7

چرا امام حسین( علیه السلام ) مانند برادرش امام حسن

( علیه السلام ) صُلح نکرد؟

جواب

1-

امام حسن مجتبی(علیه السلام) با معاویه قرارداد صلح بست چون معاویه عقل و خُلقی داشت که

می توانست تا حدودی حفظ ظاهر بکند جز در مواردی که مُلک و سیاستش در خطر بود.

ولی وضع یزید تجاهر به رذالت و پستی و تجاهر به عیاشی بود. و اگر امام حسین(علیه السلام) قیام

نمی کرد بنی امیه به کلی اساس اسلام را از بین برده و خلافت اسلامی را یک سلطنت جابرانه در

دنیا قلمداد نموده بودند.

2-

اگر از ناحیه امام حسین(علیه السلام) و به نام اسلام و قرآن قیام نمی شد و حکومت یزید را در ظرف

سه سال در هم نمی پیچید و چند سال طول می کشید ، ممکن بود قیام دیگری علیه یزید انجام

گیرد که عنصر اسلامی نداشته باشد و آنوقت خطر مواجه اسلام می شد.

3-

شرائط و خصوصیات زمان امام حسن(علیه السلام) طوری بود که صلح با شرائطی که داشت به نفع

اجتماع و اسلام بوده است و اگر امام حسن(علیه السلام) با معاویه صلح نکرده بود آثاری از دین اسلام

باقی نمی ماند. علاوه بر این؛ امام حسن مجتبی(علیه السلام) با معاویه صلح کرده بود به شرط این که

به کتاب خدا و سنت رسول(علیه السلام) عمل کند و جانشینی برای خود تعیین ننماید و تمام

مسلمانان و شیعیان و اصحاب امیرالمؤمنین(علیه السلام) در شام و عراق و حجاز و یمن جال و مال و

عرض و زن و فرزندشان در امان باشند و مکری با حضرت امام حسن و امام حسین(علیه السلام) و اهل

بیت رسالت در پنهان و آشکار نکند و سب امیرالمؤمنین(علیه السلام) ننماید و غیرذالک از شرایط

دیگر.

معاویه به این شرائط عمل نکرد ولی حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) برای حفظ دین و حفظ

اهل بیت رسالت ناچار به صلح بود.

و در حقیقت مقتضی قیام در زمان امام حسن مجتبی(علیه السلام) موجود نبود ولی در زمان امام

حسین(علیه السلام) چنین مقتضی وجود داشت.

4-

امام حسن(علیه السلام) با صلح خود، اسرار شوم و رذائل اخلاقی آل ابوسفیان را آشکار ساخت و

امام حسین(علیه السلام) با قیام و شهادت خود خاندان بنی امیه را رسوا ساخت و نام اسلام و

اسلامیان را در تاریخ ثبت و دین جدش را از خطر سقوط نجات بخشید.

امام حسین(علیه السلام) با قیام خود می خواست سیاست بنی امیه را درهم کوبد و مکر و حیله و ظلم

و تعدیات آنها را بر اهل عالم علی الخصوص مسلمانان و اهل شام واضح و روشن سازد و مظلومیت

پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین(علیه السلام) و برادرش امام حسن مجتبی(علیه السلام) و همچنین مظلومیت

خود و اهل بیتش را آشکار نماید، لذا تن به شهادت خود و یاران ، و اسیری اهل بیتش داد.

5-

امام حسن مجتبی(علیه السلام)بعد از شهادت امیرالمؤمنین(علیه السلام) برای جنگ با معاویه اقدام نمود و

لشکر بیست هزارنفری را مهیا ساخت، اما معاویه با وعده حکومت و پول سرداران لشکر امام

حسن(علیه السلام) را فریب می داد و آنها را به لشکر خود ملحق می ساخت.تا سرانجام لشکر بیست

هزارنفری امام حسن مجتبی(علیه السلام) متفرق شدند. درنتیجه امام حسن(علیه السلام) یا و یاوری

نداشت که بوسیله آنها قیام علیه معاویه را ادامه دهد.

 

منبع: جلسات قرآنی مسجد حضرت زینب(س)

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!