مردم در قرآن

مردم در قران

تقسیم بندی مردم  از دیدگاه قران کریم 

۱-مجاهدان فی سبیل الله ومطیعان واقعی و خالص پروردگار(ال عمران/۱۷۲)

{الــَّذینَ اسْتـَجابُوا لـِلــَّهِ وَ الرَّسُول ِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الـْقَرْحُ لِلــَّذینَ أ َحْسَنـُوا مِنـْهُمْ وَ اتــَّقـَوْا أ َجْرٌ عَظیمٌ}

براى نیکوکاران و تقواپیشگان از کسانى که خدا و رسول را پس از آنکه زخم و جراحت به آنان رسیده

بود [براى جنگى دیگر بعد از جنگ احد] اجابت کردند، پاداشى بزرگ است. 

 

۲-حق خدایی و منطقی خویش را از ظالم میگیرند  ( نه ظالمند ونه ظالم پرور:(شورى/۳۹)

 (وَالــَّذینَ إ ِذا أ َصابَهُمُ الـْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ)

و آنان که هرگاه ستمى به آنان رسد [تسلیم ستم و ستمکار نمى‏شوند، بل   که از دشمن به حکم حق

و برابر با قوانین اسلام‏] انتقام مى‏گیرند

۳-   دوستان و همرزمانشان کشته می شوند ولی صبرپیشه می کنند وهرگزاز مسیرصبر خارج نمی گردند.

(ال عمران/۱۴۶)

{وَ کــَا َ یـِّن مــِن نـَبـِّی ٍ قاتـَلَ مـَعـَهُ رِبّـِیـُّونَ کـَثیرٌ فـَما وَهَنُوا لـِما أ َصابَهُمْ فی سَبیل ِ اللـَّهِ

وَ ما ضَعُـفـُوا وَ مَا اسْتـَکانُوا وَ اللــَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرینَ}

چه بسیاررخ داده که پیغمبری جمعیت زیادی ازپیروانش در جنگ کشته شده وبا این حال

{ اهل ایمان و کاملان در دینِ‏] به همراه آنان جنگیدند، پس در برابر آسیب‏هایى که در راه خدا به

آنان رسید، سستى نکردند و ناتوان نشدند و [در برابر دشمن‏] سر تسلیم و فروتنى فرود نیاوردند

و خدا شکیبایان را دوست دارد.

۴-   یقین دارند که خداوند خیرانها را می خواهد ولذا در برابر تمامی سختیها شکیبا می باشند:( حج/۳۵)

{ الذیِّن َ اِذا ذ ُکـِرَ الله ُ وَجـِلـَتْ قـُلـُوبُهُمْ وَ الصَّابِرینَ عَلى‏ ما أ َصابَهُمْ وَ الـْمُـقـیمِی الصَّلاةِ وَ مـِمَّا

رَزَقــْناهُــمْ یـُنـْفــِقــُونَ

همانان که وقتى خدا یاد شود، دل‏هایشان مى‏هراسد، و بر آنچه [از بلا و حادثه‏] به آنان مى‏رسد، شکیبایند

و برپا دارندگان نمازند و از آنچه روزى آنان نمودیم، انفاق مى‏کنند. 

۵-حاضرند زندان بروند ولی گناه نکنند:(یوسف/۳۳)

{قــالَ رَبِّ السِّجْنُ أ َحَبُّ إ ِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونـَنی‏ إ ِلـَیْهِ وَ إ ِلاَّ تـَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أ َصْبُ إ ِلـَیْهـِنَّ وَ أ َکـُنْ

مـِنَ الـْجاهِــلـینَ }

یوسف گفت: پروردگارا! زندان نزد من محبوب‏تر است از عملى که مرا به آن مى‏خوانند، و اگر نیرنگشان

را از من نگردانى به آنان رغبت مى‏کنم و از نادانان مى‏شوم‏.

 

۶-میدانند که هرچه خوبی به انها میرسد از لطف خداست و هرانچه بدی میبنند ازاعمال بدشان است

(نساء/۷۹)

{ مَا أ َصا بـَکَ مـِنْ حَسَـنـَةٍ فـَمـِنَ الــلـَّـهِ وَ ما أ َصابـَکَ مـِنْ سَـیـِّئـَة ٍ فـَمـِنْ نـَفـْسـِکَ وَ أ َرْسَـلـْناکَ لـِلـنـَّاسِ

رَسُولا ً وَ کـَـفـى‏ بـِالـلـّـَهِ شَهـیــدا }ً 

[اى انسان!] آنچه از نیکى به تو رسد، از سوى خداست و آنچه از بدى به تو رسد، از سوى خود توست.

و [اى پیامبر! از نیکى‏هایى که از سوى ماست اینکه‏] تو را براى مردم به پیامبرى فرستادیم، و گواه

بودن خدا [بر پیامبرىِ تو] کافى است. 

۷-صبر بر مشکلات زندگی را همچوم نمازبر خود واجب میدانند:(لقمان/۱۷)

{یا بُنـَیَّ أ َقِـمِ الصَّلاة َ وَأ ْمُرْ بـِالْمَعْرُوفِ وَا نـْهَ عَن ِ الـْمُنـْکـَرِ وَاصْبـِرْ عَـلـى‏ ماأ َصابَـکَ إ ِنَّ ذلـِکَ مـِنْ

عَـزْمِ الـْأ مُورِ}

پسرم! نماز را برپا دار و مردم را به کار پسندیده وادار و از کار زشت بازدار و بر آنچه

[از مشکلات و سختى‏ها] به تو مى‏رسد شکیبایى کن، که اینها از امورى است که ملازمت بر

آن از واجبات است‏.

۸-مردمی که برسر جنگ عقب می کشند ولی برای تقسیم غنائم خودشان را احق میدانند:(نساء/۷۳ )

{وَ لـَئِنْ أَ صابـَکـُمْ فـَضْـلٌ مِنَ الـلـَّهِ لـَیـَقـُولـَنَّ کـَأ َ نْ لـَمْ تـَکـُنْ بَیـْنـَکـُمْ وَ بَـیْنـَهُ مَوَدّ َة ٌ یا لـَیْتـَنی‏ کـُنـْتُ مَعَهـُمْ

فـَأ َ فـُوزَ فـَوْزا ً عَظیما ً}

و اگر بخشش و فضلى از سوى خدا به شما رسد چنان که گویى میان شما و او هرگز دوستى و

مودّتى نبوده، [و از جنگ شما با دشمن آگاهى نداشته، و براى اینکه از پیروزى و غنیمت سهمى

نبرده، آه سردى مى‏کشد و] مى‏گوید: اى کاش من هم با آنان بودم، پس به کامیابى بزرگى دست مى‏یافتم. 

۹-به محض دیدن مشکلات ومصائب رزمندگان اسلام ؛ خدا را شکر میکنند که با رزمندگان اسلام نبودند .

(نساء/۷۲)  

{ وَ إ ِنَّ مـِنـْکـُمْ لـَمَنْ لـَیـُبـَطـّـِئـَنَّ فـَإ ِنْ أ َصابـَتـْکـُمْ مُصـیـبـَة ٌ قـالَ قـَدْ أَنـْعـَمَ الــلـّــَهُ عَـلـَیَّ إ ِذ ْ لـَمْ

أ َکـُنْ مـَعَهُمْ شَهـیدا }

یقیناً از شما کسى است که [از رفتن به سوى جنگ‏] درنگ و کُندى مى‏کند، پس اگر به شما

[رزمندگانى که به جنگ رفته‏اید] آسیبى رسد، گوید: خدا بر من محبت و لطف داشت که با

آنان [در میدان جنگ‏] حاضر نبودم

۱۰-فقط مشکلات امروز را نمیبینند بلکه پیروزی های قبل را نیز در نظر دارندوعلت شکست و

پیروزی را هم خوب می دانند( پیروی از فرمایشات پیامبر و حب دنیا و غنائم

در جنگ احد: ( ال عمران/۱۶۵)

{أ َ وَ لـَمَّا أ َصابـَتـْکـُمْ مُصـیـبَة ٌ قـَدْ أَصَبـْتـُمْ مـِثــْلـَیْـها قـُلـْتــُمْ أَ نــَّى هذا قـُلْ هُـوَ مـِنْ عـِنـْدِ أَ نـْفـُسـِکـُمْ

إِ نَّ الـلـَّهَ عَلى‏ کـُلِّ شَیْ‏ءٍ قـَدیرٌ }

 آیا زمانى که [در جنگ احد] آسیبى به شما رسید که بى‏تردید دو برابرش را [در جنگ بدر به دشمن‏]

رساندید، [از روى بى‏صبرى، جزع، ناراحتى و اضطراب‏] مى‏گویید: این آسیب چگونه و از کجاست؟

بگو: از ناحیه خود شماست [که بر اثر سستى از جنگ، نافرمانى از پیامبر، نزاع و اختلاف،

به شما رسید]. یقیناً خدا بر هر کارى تواناست. 

۱۱-وقتی دچار مشکل میشود خدا خدا میکند ولی وقتی مشکلش برطرف میشود میگوید با

دانش و تجربه خودم مسئله را حلّ کردم !  (زمر/۴۹)

{ فـَإِ ذا مَسَّ الـْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانـا ثـُمَّ إِ ذا خَوَّلـْناهُ نـِعْـمَة ً مـِنـَّا قـالَ إِنــَّما أ ُوتـیتـُهُ عَـلـى‏ عِلـْمٍ بـَلْ

هِیَ فتـِتـْنـَة ٌ وَ لکـِنَّ أ َکـْثـَرَهُمْ لا یَعْـلـَمُونَ} 

پس چون انسان را آسیبى رسد، ما را [براى برطرف کردنش‏] بخواند، سپس هنگامى که

[براى برطرف شدن آسیب‏] از سوى خود نعمتى به او مى‏دهیم، مى‏گوید: فقط آن را بر پایهدانش

و کاردانى خود یافته‏ام! [چنین نیست که مى‏پندارد] بلکه آن نعمت آزمایشى است [که آیا به

خاطر آن سپاس گزارى مى‏کند یا به طغیان برمى‏خیزد؟] ولى بیشتر آنان [به این واقعیت‏] معرفت

و آگاهى ندارند


منبع: http://www.daneshmand.in

http://j-mhz.vcp.ir/

3 نظر

  1. محمد شاه حیدرمحمد شاه حیدرsays:

    بسیار خوب و کامل.چون معمولا در مطالبی که می نویسید فقط جنبه های مثبت را می آورید ولی در این مطلب هم کار های ناپسند و هم کار های پسندیده ای را که انسان انجام میدهد و قرآن هم به آن اشاره کرده است را نوشته اید.

  2. mohamadsoleymanimohamadsoleymanisays:

    عالی بود.

  3. یوسف خیردلیوسف خیردلsays:

    بسیار خوب بود و مطلب کاملی بود

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!