ده حکمت از امیرالمؤمنین علی (ع)

1- ارزش یقین :

خوابیدن همراه با یقین ، برتر از نمازگزاردن با شک و تردید است. (( حکمت97 ))

2- ارکان ایمان :

ایمان بر شناخت با قلب، اقرار با زبان ، و عمل با اعضاء و جوارح استوار است. (( حکمت227 ))

3- ارزش عقل :

خدا عقل را به انسانی نداد جز آن که روزی او را با کمک عقل نجات بخشید. (( حکمت407 ))

4- ارزش نیکوکاری :

کار نیک به جا آورید، و آن را هر مقدار که باشد کوچک نشمارید، زیرا کوچک آن بزرگ، و

اندک آن فراوان است،وکسی از شما نگوید که: دیگری در انجام کار نیک از من

سزاوارتر است! (( حکمت422 ))

5- ارزش پاکدامنی و شکرگزاری :

پاکدامنی زیور تهیدستی، و شکرگزاری زیور بی نیازی (ثروتمندی) است. (( حکمت304 ))

6- ارزش قناعت :

قناعت مالی است که پایان نمی پذیرد. (( حکمت475 ))

7- ارزش تداوم کار :

چیز اندک که با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است که رنج آور باشد. (( حکمت444 ))

8- ارزش تخصص و تجربه :

ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست. (( حکمت81 ))

9- ارزش مشورت ها :

آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب شناسد. (( حکمت173 ))

10- ارزش سکوت :

آنچه نمی دانی مگو، بلکه همه ی آنچه را که می دانی نیز مگو، زیرا خداوند بزرگ بر

اعضاء بدنت چیزهایی را واجب کرده که از آنها در روز قیامت بر تو حجت آورد. (( حمکت382 ))

منبع:

www.j-mhz.vcp.ir

کتاب رفتار علوی نوشته امیر ملک محمودی

 

6 نظر

 1. محمد مهدی گیتیمحمد مهدی گیتیsays:

  عالی بود

 2. یوسف خیردلیوسف خیردلsays:

  مطلب جالبی بود

 3. mohammd naseripormohammd naseriporsays:

  عالی وقشنگ بود

 4. محمد شاه حیدرمحمد شاه حیدرsays:

  لطفا بیشتر بنویسید

 5. احمد رضا زمان زادهاحمد رضا زمان زادهsays:

  مطلب خوبی بود

 6. علی رضا زمان زادهعلی رضا زمان زادهsays:

  مطلب خوبی بود

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!