مولای راستی

دوران امام جعفرصادق(ع) ، دوران شکوفایی اساس تشیع بود، آن حضرت در این

دوران از فرصت جنگبنی امیّه و بنی عباس ، استفاده نمود و حوزه ی علمیه در

سطح عمیق و وسیع تشکیل داد، که چهار هزار نفر شاگرد داشت، و اسلام ناب

محمد (ص) و علی(ع) را از زیر حجاب اسلام بنی امیّه ، آشکار ساخت.


شبهه ی ابن ابی العوجا

ابو جعفر احول گوید: روزی ابن ابی العوجا به من گفت: آیا چنین نیست که اگر کسی

چیزی را بسازد و ایجادش کند بطوری که معلوم باشد صانع آن کیست، او خالق و

آفریننده آن چیز است؟

گفتم :بله، گفت : یکی دوماه مهلت بده و بیا تا به تو بنمایم؛ و من به حج رفته خدمت

حصرت صادق(ع) رسیدم ، فرمود:(ابن ابی العوجا) دو گوسفند برای تو مهیّا کرده ،

و با عدّهای از یارانش نزد تو می آید.

و گوسفندهای مرده را که بدنشان کرم گذاشته می آورد و می گوید: این کرمها را

من خلق کرده ام و از کرده های من است،(پس چون این گفته تو در جوابش) بگو:

اگر از مصنوعات تو است و تو آنها را آفریده ای ، نر و ماده ی آنها را از هم جدا کن.

هنگامی که ابن ابی العوجا(سر موعد) کرمها را آورد من گفتم: نر و ماده ی آنها را

جدا کن ، گفت: به خدا سوگند! این حرف از تو نیست، زیرااین سوغات را شترها از

حجاز آورده اند( تاآخر حدیث).

رجال کشی ، 189 ، ح332

5 نظر

 1. احمدرضازمان زادهاحمدرضازمان زادهsays:

  مطلب خوبی بود باتشکر

 2. علیرضا زمان زادهعلیرضا زمان زادهsays:

  مطلب خوبی بود متشکرم

 3. یوسف خیردلیوسف خیردلsays:

  مطلب خوبی بود با تشکر

 4. محمدمهدی گیتیمحمدمهدی گیتیsays:

  عالی بود

 5. علی راسخی نیاعلی راسخی نیاsays:

  بد نبود

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!