خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

امام زندانی

امام زندانی

این پست در مورد امامیه که تو خونش زندانی بوده ، نمی تونسته براحتی با مردم معاشرت کنه ، مردم بیان سوال بپرسن ، بیرون بره ، به مسجد بره ؛ کجای دنیا اینجوریه که کسی رو بی گناه تو خونه زندانی کنند و اجازه ندهند که درست زندگی کنی . غربت این امام از اونجایی ...