خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

شاه عبدالعظیم حسنی را بهتر بشناسیم

شاه عبدالعظیم حسنی را بهتر بشناسیم

می درخشد بارگاهش تا فراسوی زمان***ریزش باران رحمت بر کویرستان دل حافظ آیات حق و ناقل علم حدیث***روحبخش اهل ایمان حضرت عبدالعظیم در جوارت حمزه و طاهر بُوَد کز خاکشان***می بَرَد ره تا حریم کبریای...

حضرت حمزه در احتجاج شیخ مفید

حضرت حمزه در احتجاج شیخ مفید

شیخ مفید(رحمه الله) می گوید: گروهی از جوانان شیعه برای تعلّم و فرا گیری مطالب کلامی، در پای درس من حاضر می شدند، روزی یکی از آنها گفت: حضرت استاد! روز گذشته در جلسه ای بودم که طبرانی، دانشمند زیدی مذهب نیز حضور داشت. او در چند مطلب بر ما شیعه اشکال و ا...

فضیلت خدیجه (س) درگفتار بزرگان

فضیلت خدیجه (س) درگفتار بزرگان

در روایات اسلامی که از طریق شیعه و اهل تسنن نقل شده، و نیز در کلام بزرگان و اندیشمندان، در شأن و مقام ارجمند ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س) سخن فراوان با تعبیرات گوناگون به میان آمده است. به گفته صاحب مستدرک سفینةالبحار، «فضائل حضرت خدیجه (س) که در اب...