خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

مراسم شب نهم جلسات(شب آخر) - شب سیزدهم محرم93

مراسم شب نهم جلسات(شب آخر) - شب سیزدهم محرم93

به گزارش مسئول فرهنگی جلسات قرآنی مسجد حضرت(س): مراسم شب نهم جلسات(شب سیزدهم محرم93) به نام خدا شروع شد، بحث با خلاصه جلسه گذشته ادامه یافت، در ادامه بحث با موضوع پیوند و رابطه امام با یاران در مورد شخصیت دادن و منزل بخشی به یاران ،و دعا در حق یاران و ...

مراسم شب هشتم جلسات - شب دوازدهم محرم93

مراسم شب هشتم جلسات - شب دوازدهم محرم93

به گزارش مسئول فرهنگی جلسات قرآنی مسجد حضرت(س): مراسم شب هشتم جلسات(شب دوازدهم محرم93) به نام خدا شروع شد، بحث با خلاصه جلسه گذشته ادامه یافت، در ادامه بحث با موضوع  پیام های اخلاقی عاشورا قسمت تکریم انسان و توکل بحث شد ؛ در آخر با دعای سلامتی آقا امام...

مراسم شب هفتم جلسات - شب یازدهم محرم93

مراسم شب هفتم جلسات - شب یازدهم محرم93

به گزارش مسئول فرهنگی جلسات قرآنی مسجد حضرت(س): مراسم شب هفتم جلسات(شب یازدهم محرم93) به سلام بر امام و خواندن زیارت عاشوراشروع شد، بحث با خلاصه جلسه گذشته ادامه یافت، در ادامه بحث با موضوع پیوند و رابطه امام با یاران در مورد آزمون و پالایش مستمر و محب...

مراسم شب ششم جلسات - شب عاشورامحرم93

مراسم شب ششم جلسات - شب عاشورامحرم93

به گزارش مسئول فرهنگی جلسات قرآنی مسجد حضرت(س): مراسم شب ششم جلسات(شب عاشورا محرم93) به سلام بر امام شروع شد، بحث با خلاصه جلسه گذشته آغاز شد ، در ادامه بحث با موضوع پیام های اخلاقی عاشورا در مورد خصلت ایثار صحبت شد؛ در آخر با نوحه خوانی و سلام برامام ...

مراسم شب پنجم جلسات - شب هفتم محرم93

مراسم شب پنجم جلسات - شب هفتم محرم93

به گزارش مسئول فرهنگی جلسات قرآنی مسجد حضرت زینب(س) : مراسم شب پنجم با بسم الله آغاز شد ، بعد با سلام بر آقا بحث ادامه پیدا کرد ، در آغاز بحث یادآوری از بحث گذشته شد و بعد در ادامه بحث که در مورد پیوند و رابطه ی امام با یاران بود ،در مورد آزمودن و پالا...

مراسم شب دوم جلسات - شب چهارم محرم93

مراسم شب دوم جلسات - شب چهارم محرم93

به گزارش مسئول فرهنگی جلسات قرآنی مسجد حضرت زینب(س) : مراسم شب دوم جلسات(شب چهارم محرم) با نام خدا و سلام بر امام مظلوم با جلسات شهید مقدس زاده (نوجوانان) و جلسات شهید شیرسیاه (جوانان) شروع شد. بحث از کتاب آینه داران آفتاب قسمت صفات یاران امام حسین (عل...