برنامه هفتگی جلسه کودکان

برنامه هفتگی جلسه کودکان ویژه تابستان 95

بروز شده مورخ 25 تیر 95

منابع مباحث:

1- آموزش قرآن    کتاب : نسیم قرآن                              نویسنده‌: استاد علیرضا اسفنده