خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

باز هم معجزه قرآن پدیدار شد

باز هم معجزه قرآن پدیدار شد

     عکس های گرفته شده توسط تلسکوپ هابل از سوی ناسا به تازگی نشان داده است که بر اثر فروپاشی ستارگان گاز ها غبارها و ذرات حاصل از انفجار ستاره به شکل زیبایی شبیه به گل سرخ تجمع می یابد که این دستاورد علمی یکی از بزرگترین دستاوردهای شناخته شده بشر در طی...