خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

اوصاف جسمانی امام حسن مجتبی ( علیه السلام )

اوصاف جسمانی امام حسن مجتبی ( علیه السلام )

انس بن مالک درباره امام حسن(علیه السلام)می گوید:لم یکن أحد أشبه برسول اللّه ص من الحسن بن على‏(1)؛ هیچ فردی از امام حسن(علیه السلام)شبیه تر به پیامبر(ص)نبوده است.) أحمدبن حنبل به نقل از علی بن ابیطالب(ع) می نویسد:(کان الحسن أشبه برسول اللّه مابین الصدر...