خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

حضرت حمزه در احتجاج شیخ مفید

حضرت حمزه در احتجاج شیخ مفید

شیخ مفید(رحمه الله) می گوید: گروهی از جوانان شیعه برای تعلّم و فرا گیری مطالب کلامی، در پای درس من حاضر می شدند، روزی یکی از آنها گفت: حضرت استاد! روز گذشته در جلسه ای بودم که طبرانی، دانشمند زیدی مذهب نیز حضور داشت. او در چند مطلب بر ما شیعه اشکال و ا...